Política de privacitat

Protecció de dades personals
tonibenavente.cat l'informa que per fer ús d'alguns dels serveis del web, així com per a proporcionar-li les novetats comercials o per a sol·licitar informació, cal que ens subministri determinades dades de caràcter personal, que en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als nostres corresponents fitxers amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-li els serveis oferts. Així mateix, l'informem que els nostres fitxers estan legalment inscrits en el registre general de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb els següents codis: Fitxer d'Usuaris tonibenavente.cat (---).

Consentiment i autorització per al tractament automatitzat de les seves dades personals
tonibenavente.cat, com a responsable dels fitxers, considera que en el moment que ens facilita les seves dades de caràcter personal a través dels diversos formularis que conté aquesta pàgina web o mitjançant correu electrònic, ens està atorgant la seva autorització i consentiment exprés per al tractament de les seves dades en els nostres fitxers, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i que accepta les presents polítiques de privacitat respecte a les seves dades, que seran tractats amb absoluta confidencialitat i complint totes les exigències legals recollides en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD i altra legislació aplicable. Les presents polítiques de privacitat es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant subjectes a ella tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.
El subministrament de dades per part de menors de catorze anys no està permès sense la deguda autorització dels seus pares o tutors legals. tonibenavente.cat queda eximit de qualsevol responsabilitat, davant la impossibilitat de la comprovació efectiva de l'edat de l'usuari/ària, pel subministrament de dades personals de menors de l'edat indicada.

Quines dades sol·licitem i amb quina finalitat
tonibenavente.cat l'informa que en cap cas està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquests són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per complir amb la finalitat per la qual es recullen, no obstant això, aquests són imprescindibles per a proporcionar certes prestacions, de manera que les dades dels formularis ressenyats amb un asterisc (*) són d'obligada resposta.
tonibenavente.cat es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals
En qualsevol moment té dret a oposar-se a l'enviament d'informacions comercials, així com a accedir gratuïtament als nostres fitxers per a consultar les seves dades, rectificar-les si són errònies o si han variat i cancel·lar-les si no desitja seguir incorporat a ells. Pot comunicar-nos el dret que desitgi exercir en els termes establerts reglamentàriament dirigint-se a tonibenavente.cat -Responsable Protecció de Dades- Barcelona, ​​57 CP17400 Breda, Girona.

Cessió o comunicació de les seves dades
tonibenavente.cat l'informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les dades, llevat que l'usuari ens ho autoritzi, i en els casos legalment previstos.